Make your own free website on Tripod.com

Home

De dood en erna | Kwelling in het graf | Het wassen van een dode | Bezoeken van graven
De dood
Bezoeken van graven

Het bezoeken van de graven van dierbaren.

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige


Het is toegestaan en zelfs aan te raden om graven te bezoeken, of het nu van familieleden is of niet. Dit gebaseerd op de hadith van de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) waarbij hij zegt: "Ik had jullie het bezoeken van graven verboden verklaard, maar nu is het toegestaan, bezoek het. Allah heeft Mohammed (Allah's vrede en genade zij met hem) toestemming verleent om het graf van zijn moeder te bezoeken. Het bezoek aan graven herinnert jullie aan jullie laatste dag. Overgeleverd door Tiemiedie onder de nummer 974.

Het bezoeken van een graf kan op ieder ogenblik plaats vinden, Er is geen beperking in dagen, dat aangeraden is door de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) om graven te bezoeken. Helaas hebben veel mensen de islam moeilijk gemaakt door het verbieden wat toegestaan is en nieuwigheiden in de islam in te voeren die op geen enkel bewijs gebaseerd zijn.

De moeder der gelovigen Oem 'Abdallah 'Aicha (Allahs welbehagen zij met haar) heeft gezegd: "De boodschapper van Allah (Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Wie aan deze zaak van ons (de Islam) iets toevoegt, wat er niet bijhoort, zal daar zelf de gevolgen van ondervinden *" Overgeleverd door Moesliem.

*(Dat wil zeggen: die daad zal niet geaccepteerd worden door Allah en overeenkomstig beoordeeld worden). Bij één versie van Moesliem staat: "Wie iets doet wat niet in overeenstemming is met onze zaak, zal daar zelf de gevolgen van ondervinden"

De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) stond ons toe om smeekbedes te verrichten voor de overledene, dit is gebaseerd op de hadith van de profeet, overgeleverd door Abou Hoerayra dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) gezegd heeft :" Wanneer de mens sterft houden zijn beloningen voor zijn daden op, behalve bij in de volgende drie gevallen: een onophoudelijke liefdadigheid, achtergelaten kennis die voor mensen nuttig zal zijn en een oprechte kind die smeekbede voor hem doet. (Tiermiedie onder de nr 1297).

Sommige mensen lezen Koran bij het bezoeken van graven, sommige geleerden vinden dat wanneer een zoon of dochter Koran reciteert met de intentie dat de beloning aan zijn/haar vader/moeder die overleden is gaat, dat deze wel aan de hassanat van de ouders toegevoegd wordt. (dit gebaseerd natuurlijk op bewijzen).

Bid tot Allah dat hij alle moslims boven of beneden de grond mag vergeven. en wij zullen tot hen behoren op een dichtstbijzijnde dag. Hopend dat ik u voldoende heb ingelicht, En Allah weet het het beste.

No Copyright 1422 / 2001