Make your own free website on Tripod.com

Home

De dood en erna | Kwelling in het graf | Het wassen van een dode | Bezoeken van graven
De dood
Het wassen van een dode

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle.

Het wassen van een dode is "fard kiefaya", dat wil zeggen een plicht op iedere moslim die opgeheven wordt als het uitgevoerd is. De wassing van de dode geschiedt alleen voor degenen die niet tijdens een slagveld overleden zijn. Overgeleverd door Djabier ibn Abdiellah heeft de boodschapper van Allah gezegd:"Was ze (de martelaren) niet, iedere wond of gevloeide bloed zal musk worden op de Dag Der Opstanding". (Ahmed 13674).

Hetgeen wat verplicht is tijdens het wassen van de dode, is het water over zijn/haar hele lichaam gooien. Dit terwijl de dode gelegd wordt op een hoog gelegen plek na dat zijn/haar kleren uitgetrokken zijn. Hierbij moet er wel gelet worden dat de 'aura bedekt moeten zijn. ('aura = de lichaamsdelen van de mannen en de vrouwen die niet getoond mogen worden. Welke lichaamsdelen dat zijn, wordt bepaald door wie er naar wie kijkt. Zo kunnen wij in het algemeen samengevat onderscheiden;

- De 'Aura tussen mannen onderling: het gedeelte van het lichaam tussen knieŽn en navel.

- Vrouwen onderling: de awrah van een vrouw in de aanwezigheid van een andere vrouw is van de navel tot de knie

- Mannen tegenover vrouwen, het gedeelte van het lichaam tussen knieŽn en navel.

- Vrouwen tegenover mannen; het gezicht en handen, voor mannen die niet met desbetreffende vrouw mogen trouwen moge de haren en voeten zien van de vrouw).

Bij de wassing van de dode mogen alleen degenen die er aanwezig moeten zijn bij blijven. Degen die de wassing verricht dient een oprechte betrouwbare persoon te zijn, vrouw wast de vrouw en man wast de man. Overgeleverd door Abdoullah ibn 'omar (Moge Allah's tevredenheid met hem zijn) de boodschapper van Allah heeft gezegd:"Laat alleen jullie betrouwbaren jullie doden wassen" (Ibn Maadjah 1450).

De intentie moet aanwezig zijn, dat de wassing voor de dode verricht wordt. Vervolgens wordt er zachtjes op de buik van de dode gedrukt, zodat hetgeen wat in erin zit uitkomt. Door het water wordt de onreinheid schoongemaakt. Hierbij dient men een doek om zijn handen te dragen zodat hij de geslachtsdelen van desbetreffende persoon niet aanraakt. Daarna wordt Al-wodo' gedaan voor de overledene.

Vervolgens wordt de overleden drie keer gewassen met water en zeep, beginnend bij de rechterzijde, is het dan nog niet rein genoeg. Het aantal wassingen dienen echter oneven te zijn. Overgeleverd door 'Hafsa (moge Allah's tevredenheid met haar zijn) heeft de profeet gezegd:"Was haar een aantal oneven keren: drie, vijf, zeven of meer dan dat als het nodig is" (Boekharie 1176). Bij een vrouw worden drie vlechten gemaakt, dit naar de bevel van de profeet :"En maak voor haar drie vlechten."(Ibn h'iebbaan).

Als het wassen afgerond is, dient de overledene gedroogd te worden met een schone doek. Het is toegestaan om de overledene met musk te parfumeren. De overledene wordt daarna verwikkeld in witte stof. Overgeleverd door ibn 'Abbas (moge Allah's tevredenheid met hem zijn) heeft de profeet gezegd:"Draag witte kleding en verwikkel jullie doden in witte stof" (Ahmed, Aboe Daawoed en Tiermiedie). De man dient 3 keer verwikkeld te worden in stof, als dat niet mogelijk is kan er 1 verwikkeling gebruikt worden. De vrouw dient verwikkeld te worden in 5 verwikkelingen. Er dient gewone stof te worden gebruikt, geen zijde en er mag geen versierend stiksel in worden gebruikt.

En Allah weet het het beste.

No Copyright 1422 / 2001