Make your own free website on Tripod.com

Home

De dood en erna | Kwelling in het graf | Het wassen van een dode | Bezoeken van graven
De dood
De dood en erna

Waarom dan, wanneer de ziel van (de stervende) zijn keel bereikt. En gij ziet toe - op dat ogenblik. Zijn Wij dichter bij hem dan gij, maar gij ziet dit niet. Waarom dan, als gij niet onderdanig zijt, Breng gij haar niet terug indien gij waarachtig zijt?
(Qor'aan 56:83-87)En de bezwijming des doods komt waarlijk, dit is hetgeen gij wilde ontvluchten.
(Qor'aan 50:19)

De dood is erg pijnlijk, het is zelfs het hoogtepunt van pijn dat uiteindelijk de dood veroorzaakt. Ieder mens is wel eens zo ziek geweest dat hij gedeeltelijk zijn levenskracht verliest en zich heel zwak voelt. Je voelt op zo'n moment dat je geen fut meer hebt om op te staan, bij iedere poging begint het hoofd te draaien en het wordt steeds moeilijker om kracht op te brengen om op je benen te staan. Men begint te zweten en wil het liefst in bed gaan liggen. Dit zijn momenten waarin de mens weinig energie heeft en het ook als zodanig voelt. In verhouding met doodgaan is dit nog maar een beginfase. Hoe meer levenskracht wordt ontnomen hoe erger de pijn wordt. Het wordt zo erg dat men de grens van duizeligheid overschrijdt en overgeleverd is aan pijn en scheiding van levenskracht die lanzamerhand uit het lichaam wordt getrokken. Het wordt eerst uit de voeten genomen gevolgd door de scheenbeen en dan de dijen, daarna is de borst aan de beurt.

Op dit moment gaat de spraak verloren. Wanneer de ziel uitendelijk vanuit de keel wordt genomen, gaat ook het gehoor en het gezichtvermogen verloren.

Uit de volgende overlevering blijkt dat de ziel niet meteen ergens anders naar toe wordt gebracht:
Aboe said Al Hudri zei, ik hoorde de boodschapper van Allah zeggen: De overledene weet wie hem wast, naar het graf draagt en in het graf legt. (Djamie'oes Sagier)

Aboe Said al Hudri vertelde, de boodschapper van Allah zei:

De begravene hoort de voetstappen van degene die zijn graf verlaten. (Djamie'oes Sagier)Wanneer de mens begraven is komen twee engelen die de mens ondervragen:
Aboe hoeraira vertelde dat de boodschapper van Allah zei:
Wanneer een overledene begraven is, komen twee engelen die een zwarte gezicht hebben en ogen als (de kleur van) de hemel, genaamd Moenkar en Nakir. Zij vragen (aan de overledene): "Wat kan je zeggen over die persoon (profeet Mohammed)?" Als de (overledene) persoon een moslim is, zal hij zeggen:" Hij is een schepsel en een gezant van Allah. Ik getuig dat er geen God is behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn gezant is". De engelen zullen zeggen:" Wij wisten dat je dit ook (tijdens je leven) in de wereld zei". Hierna zullen zij zijn graf 70 arsjin (0,68m) in de lengte en in de breedte verruimen en zijn graf zal verlicht worden. Hierna zal tegen hem gezegd worden "slaap". Hij zal zeggen: "Ik wil naar m'n familie terugkeren en hen hierover inlichten". De engelen zullen zeggen: "Slaap als een bruid of bruidegom die alleen gewekt wordt door de liefde van zijn familie". Hij zal in deze toestand blijven tot de wederopstanding.
Indien de overledene een hypocriet is, zal hij (op de vraag van de engelen) antwoordden: "Ik hoorde het van de mensen dat hij (Mohammed) een profeet was, ik sprak hun alleen maar na, of hij werkelijk een profeet was of niet, weet ik niet". De engelen zullen zeggen: "Wij wisten dat je dit (tijdens je leven) ook zei". Er zal hierna tegen de aarde gezegd worden:" Wees zo krab mogelijk voor hem", de aarde zal hem zodanig persen dat zijn botten aan de zijkanten inelkaar zullen gaan. en hij zal in deze toestand blijven tot de wederopstanding.
(Tirmizi)Wij weten natuurlijk niet exact wat voor slaaptoestand de overledene krijgt, wanneer we bijv. slapen treden onze geesten een totaal andere wereld binnen en toch kunnen we soms bij het kleinste geluid wakker worden. Misschien is de doodstoestand zoiets dergelijks, maar dan is er zonder terugkeer naar het lichaam, want die begint te ontleden. Allah de Almachtige zegt het volgende:


Allah neemt de zielen van de mensen op wanneer zij sterven en ook van hen die niet sterven tijdens hun slaap. Dan houdt Hij, die Hij ten dode heeft opgeschreven en zendt de overigen tot een bepaalde tijd (in het lichaam) terug. Hierin zijn stellig tekenen voor een volk dat nadenkt.
(Qor'aan 39:42)


Allah is degene die macht heeft over de zielen, de zielen van degenen die Hij ten dode heeft opgeschreven, worden niet meer naar de aarde toegestuurd. De zielen van wie de levensduur nog niet voltooid is, worden teruggestuurd. Eigenlijk is iedere slaap die wij ervaren een tijdelijke dood. Het enige verschil met de ware dood is dat het lichaam voor een veel langere periode wordt gescheiden en uiteindelijk zich gaat ontbinden.
Deze scheiding is het begin van de doodstermijn en is een pijnlijke ervaring.

De dood is de eerste verblijfplaats van het hiernamaals, er zijn een aantal fases waar we door heen moeten gaan.
De profeet Mohammed(vzmh) zei het volgende hierover:

Het graf is één van de verblijfplaatsen van het hiernamaals, wie daar is gered zal (het verder) makkelijk krijgen. Wie niet (van de kwelling) wordt gered, zal het verder moeilijk krijgen.
(Djamie'oes Sagier)

No Copyright 1422 / 2001