Make your own free website on Tripod.com
De dood en erna | Kwelling in het graf | Het wassen van een dode | Bezoeken van graven
De dood

O' mens, die streeft naar beroemdheid, fortuin en opwinding, vergeet niet dat je straks alleen en eenzaam zal zijn in de duisternis van het graf.

O' mens, die graag in een glanzende auto wil rijden, vergeet niet dat jij op een dag horizontaal als passagier vervoerd zal worden.

O' mens, die gek is op dure en mooie kleding, vergeet niet dat je uiteindelijk niet meer dan een wit doodskleed zal dragen.

O' mens, die alles opoffert om in grote dure huizen te wonen, vergeet niet dat het graf straks je huis wordt.

O' mens, die gulzige hapjes en lekkernijen verslindt, vergeet niet dat je op een dag een maaltijd zult zijn voor mieren en maaien.

Allah(SWT) heeft in de Qor'aan gezegd :
Zeg: "De doodsengel, aan wie gij toevertrouwd zijt, zal uw ziel nemen; dan zult gij tot uw Heer worden teruggebracht."
Qor'aan 32:11 soerat "De Aanbidding (As-Sadjdah) "

No Copyright 1422 / 2001