Make your own free website on Tripod.com

Home

Hoofddoek (Hidjaab) | Qor'aan studie | Bewust Gekleed | Onverwoestbaar geloof | De godvruchtige vrouw | Moederliefde | De Beste Vrouwen | Kennis van vrouwen
Vrouwen
Bewust Gekleed

IN NAAM VAN ALLAH, DE MEEST BARMHARTIGE, DE MEEST GENADEVOLLE

Relatie mens-geloof verzwakt
*******************************
Al eeuwenlang geraken de mensen steeds verder van de waarheid. Ze raken steeds verder van de Islaam (dit Arabische woord betekent: overgave in vrede nl. overgave aan God). En hierdoor verdwijnen normen en waarden en gaan de mensen hun verlangens en lusten volgen. Daardoor zijn de sexuele instincten ook verwilderd en de vrouw wordt handelswaar met eenwaarde gelijk aan de waarde van haar lichaam.

Haar waarde is gelijk aan plezier wat ze geeft
De vrouw is niet langer dat menselijke wezen wat zij hoopt te zijn. Zij is enkel een lichaam en haar waarde is gelijk aan het plezier wat ze geeft. En als de vrouw in deze beschaving en samenleving haar 'lichaam' niet tentoonstelt, wat blijft er dan nog over voor haar ? Als zij niet gezien wordt, wat voor waarde heeft ze dan nog ? Heel haar bestaan ligt in haar gezien worden en in het ge-evalueerd worden met een kopersblik.


Haar lichaam
**************
In zo'n beschaving is het duidelijk dat kleding niet een instrument is om het lichaam te bedekken maar integendeel juist om het lichaam te tonen. Onder zulke omstandigheden waarbij de persoonlijkheid en waarde van de vrouw in de tentoonstelling van haar lichaam ligt, moet kleding nauwsluitend zijn zodat het haar vlees bedekt als een dun laagje vernis, haar lichaam in het minst verbergend.

Haar tweede huid
*******************
Kleding is niet een bescherming voor haar lichaam maar haar tweede huid en ze kleedt zich door het mooier maken van zekere delen van haar lichaam en door het plaatsen in een 'frame' van andere delen.


Lokken
*********
"Deze vrouwen verleiden mannen en zij worden door hen verleid." Deze voorspelling van Profeet Moehammad (vrede zij met hem) betekent dat naaktheid niet zal ontstaan door armoede, maar de gewoonte zich zo tentoon te stellen, voort zal komen uit het willen showen van het lichaam aan mannen en hen te lokken en te verleiden.


Zelfverzekerd
**************
Moge Allah (De Glorierijke en de Verhevene) ons sterken in de Islaam en ons zelfverzekerd onze Hidjaab (= goede moeslimkleding volgens de Islamitische wetgeving) laten dragen!!--------------------------------------------------------------------------------

Verkorte versie v/h artikel "Tekenen van deze tijd" uit het Nederlands-Islamitisch maandblad "El-Tawheed" (= De Eenheid), dec 1993. Bronvermelding: Muslim Association

--------------------------------------------------------------------------------
D W A Z E N
EN WANNEER HEN WORDT GEZEGD: "GELOOFT, ZOALS ANDERE MENSEN GELOVEN", ZEGGEN ZIJ: "ZULLEN WIJ GELOVEN, ZOALS DE DWAZEN HEBBEN GELOOFD ?
ZIET TOE ! ZIJ ZIJN HET DIE DWAAS ZIJN, DOCH ZIJ WETEN HET NIET
(HEILIGE QORAN 2:13 ; AL- BAQARAH)


VOOR U HET UWE;VOOR MIJ HET MIJNE


IN NAAM VAN ALLAH, DE MEEST BARMHARTIGE, DE MEEST GENADE VOLLE
ZEG: " O GIJ ONGELOVIGEN ! IK AANBID NIET WAT JULLIE AANBIDDEN,
NOCH AANBIDDEN JULLIE WAT IK AANBID,
EN IK ZAL NIET AANBIDDEN WAT JULLIE AANBIDDEN,
NOCH ZULLEN JULLIE AANBIDDEN WAT IK AANBID,
DERHALVE VOOR U UW LEVENSWIJZE EN VOOR MIJ MIJN LEVENSWIJZE."
(HEILIGE QORAN 109; AL-KAAFIROEN)

No Copyright 1422 / 2001