Make your own free website on Tripod.com
Hoofddoek (Hidjaab) | Qor'aan studie | Bewust Gekleed | Onverwoestbaar geloof | De godvruchtige vrouw | Moederliefde | De Beste Vrouwen | Kennis van vrouwen
Vrouwen

madina10.jpg

Madina

Hadith:
*********
"Een man kwam bij Gods boodschapper Mohammad (vrede zij met hem) en zei: "O boodschapper van God! Wie heeft het meeste recht om door mij het beste behandeld te worden?"
De profeet (vzmh) antwoordde hem: "Jouw moeder."
De man zei: "Wie is de volgende?"
Het antwoord van de profeet(vzmh)verbaasd de man. "Jouw moeder", zegt de profeet weer.
"Wie is de volgende?", vraagt de man nogmaals.
"Jouw moeder", zo gaf de profeet (vzmh) voor de derde maal ten antwoord.
De man begrijpt hierdoor dat zijn moeder heel belangrijk is, daarom stelt hij zijn vraag nu anders: Als ik mijn plicht tegenover mijn moeder gedaan heb, wie komt er dan na haar?", informeert hij.
Gods boodschapper(vzmh) zei:"Jouw vader."
(Hadith verzameld door Boechari en Moslim)

No Copyright 1422 / 2001