Make your own free website on Tripod.com

Home

Hoofddoek (Hidjaab) | Qor'aan studie | Bewust Gekleed | Onverwoestbaar geloof | De godvruchtige vrouw | Moederliefde | De Beste Vrouwen | Kennis van vrouwen
Vrouwen
Hoofddoek (Hidjaab)

Waarom Hidjaab ??

Afdwaling van het geloof neemt toe
**************************************
Het verschijnsel dat steeds meer mensen van het geloof afdwalen, resulteert in toename van schaamteloosheid en onbescheidenheid, wat ongetwijfeld zijn uitwerking op de samenleving heeft. Een ieder kan waarnemen waartoe de gevolgen van de huidige manier van kleden en het losbandige gedrag, kunnen leiden: overspel, ontucht, het uitééngaan van families en een complete morele en sociale verval van de samenleving.

Tegenwoordig geldt: hoe excentrieker, en vooral, hoe bloter des te mooier; zolang men zich maar kleedt zoals zijn omgeving dat wil, wordt men door de groep vol tevredenheid geaccepteerd. Bedenkt echter wel goed, dat degenen die de gedragscodes van zo een samenleving overnemen, ook de consequenties hiervan zullen ervaren.


Geen voorwerp van reclame
*************************
Een moeslima ( moslimvrouw) beschouwt zichzelf niet als een voorwerp van reclame. Ze heeft noch de behoefte om zichzelf te etaleren, noch de behoefte om op straat om zich heen te kijken om op te vallen of om gezien te worden zoals dat momenteel gewoon is. Ze weet immers wat ze in huis heeft, en heeft er geen behoefte aan haar lichaam(svormen) zichtbaar te maken. Háár lichaam is immers háár privé en het is haar goed recht om dat te bedekken.

In de Islaam gaat men immers ook veel minder van zichzelf uit; men denkt eerst aan een ander. Hoe dan ? Doordat de moslima zich bedekt, beschermt ze zichzelf maar ook de man voor verkeerde gedachten. Tevens wordt hierdoor het spreken of roddelen over het lichaam van vrouwen een halt toe geroepen, want er is simpel weg niets te zien. Op deze wijze wordt ze beschermd tegen ongewenste blikken en het snijdt de weg naar vrijmoedig gedrag al bij voorbaat af.

Aantrekkelijkheid neemt toe
***************************
Kleding echter die de lichaamsvormen van een vrouw zichtbaar maken, doen de aantrekkelijkheid alleen maar toenemen,en het opent de deur naar verkeerde gedachten.Deze kunnen ook in slechte daden vertaald worden. Degene die met bedekt hoofd op straat loopt, wordt soms misschien wel nagestaard, maar wat valt er dan te zien dan slechts een bescheiden voor zich uitkijkende moslima?

Wellustig nagekeken
*********************
Sommige moslima's kunnen zich misschien nog de tijd herinneren waarin zij als niet-moslima met onbedekt hoofd en in "eigentijdse" kleding over straat liepen. Hoe vaak zijn ze aangesproken of lastig gevallen, nagefloten of wellustig nagekeken. Deze zaken zijn schadelijk voor een vrouw en tasten haar gevoel van waardigheid aan. Door zichzelf te bedekken, betekent het niet dat ze van haar vrijheid beroofd wordt, maar het verschaft haar juist een zekere mate van bewegingsvrijheid.

De sluier van de man
***********************
Niet alleen voor de vrouw, maar zeker ook voor de man gelden er regels betreffende kleding en gedrag. Voor hen geldt o.a. dat zij zich minimaal moeten bedekken vanaf de navel tot en met de knieën; zodat dit lichaamsgedeelte niet zichtbaar is voor het oog. Tevens behoort hij de baard te laten staan. De baard van de man is te vergelijken met de sluier van de vrouw.

Allah (de Glorierijke en de Verhevene) heeft de mens perfekt geschapen. Hij heeft hem de Heilige Qoran gegeven zodat hij precies weet hoe te leven. Moeten we ons daar dan niet aan houden, en gaan we zelf bepalen hoe we ons gaan kleden? Is het niet Allah, onze Schepper (de Glorierijke en de Verhevene) die het beste weet wat goed voor ons is?

Kleding is een zegen
************************
En bedenkt bij het aankleden dat kleding een zegen is die Allah (de Glorierijke en de Verhevene) alleen aan de mens verleend heeft !


HET KLEED DER GODSVREZENDHEID
O' KINDEREN VAN ADAM: WIJ (ALLAH) HEBBEN U INDERDAAD KLEDING NEDERGEZONDEN OM UW NAAKTHEID TE BEDEKKEN EN OM TE DIENEN TER BESCHERMING EN VERFRAAIING; MAAR HET BESTE KLEED IS HET KLEED DER GODSVREZENDHEID. DIT IS EEN TEKEN VAN ALLAH, OPDAT ZIJ ER LERING UIT MOGEN TREKKEN.
(HEILIGE QORAN 7:26 ; AL-AA'RAAF)


DE PROFEET (VZMH) ZEI :

EEN PERSOON BEREIKT HET NIVEAU VAN GODSVREZENDHEID (MUTTAQIEN) NIET, TOT HIJ DATGENE UITBANT, WAT ONSCHULDIG IS, OMDAT HIJ BANG IS DAT HET SCHADELIJK IS.
(VERZAMELD DOOR AL-TIRMIDHI)

No Copyright 1422 / 2001