Make your own free website on Tripod.com
Belang van het huwelijk in de islam | Voorwaarden voor een huwelijk | Idjbaar: (Verplichting) | De vrije toestemming van de partijen | Verboden huwelijkspartners | De personen die met hetzelfde meisje willen trouwen
Huwelijk

Qor'aan
********
Soerat 16. De Bij (An-Nahl)

En Allah heeft uit uw midden echtgenoten voor u gemaakt en heeft u van uw echtgenoten kinderen en kleinkinderen geschonken en u van goede dingen voorzien. Willen zij dan in valse dingen geloven en de gunst van Allah verloochenen? (16:72).

No Copyright 1422 / 2001