Make your own free website on Tripod.com

Home

Belang van het huwelijk in de islam | Voorwaarden voor een huwelijk | Idjbaar: (Verplichting) | De vrije toestemming van de partijen | Verboden huwelijkspartners | De personen die met hetzelfde meisje willen trouwen
Huwelijk
De personen die met hetzelfde meisje willen trouwen

De Profeet, vrede zij met hem, had een afkeer van twee personen die met elkaar wedijveren om een huwelijk te bemachtigen met hetzelfde meisje. Dit vanwege het feit dat een dergelijke situatie ervoor kan zorgen dat zich vijandschap tussen twee moslimbroeders kan ontwikkelen.

De Profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd: "Een gelovige is de broeder van een gelovige. Dus is het niet wettig voor hem om een overeenkomst te sluiten boven de overeenkomst van zijn broeder, noch een huwelijksaanzoek te doen(bij hetzelfde meisje) nadat zijn broeder al een huwelijksaanzoek heeft gedaan, tenzij de laatstgenoemde het huwelijksaanzoek terugtrekt."

Imam Aboe Hanifah, Imam Shafii en Imam Maalik, zijn allen van mening dat het een zonde is om een huwelijksaanzoek te doen naast het huwelijksaanzoek van een andere moslimbroeder. Indien zich echter een huwelijk heeft voltrokken op deze afgekeurde wijze zal het voldoende zijn als de tweede verzoeker die succes heeft gehad, vergiffenis zoekt bij de eerste verzoeker en bij Allah Geprezen en Verheven is Hij. Maar Imam Dhaahiri beschouwt een dergelijk huwelijk als ongeldig. Er mag echter wel, met alle respect, worden opgemerkt dat het eerstgenoemde standpunt redelijker en betrouwbaarder is.

No Copyright 1422 / 2001