Make your own free website on Tripod.com

Home

Basis-principes | Geloof in Allah | Vertrouwen op Allah | Tawheed | Dajjaal (Anti-Christ)
Aqidah
Dajjaal (Anti-Christ)

Bewijzen en gebeurtenissen uit de Koran en Soenna

Uitspraken van geleerden over de benaming
Masih Messias:

Geleerden hebben 50 uitspraken gedaan over de betekenis van "Messias". Zij hebben gezegd dat deze titel aan verspreiders van de waarheid gegeven wordt maar ook aan leugenaars en verdwaalden. De Messias, Jezus de zoon van Mariam is een waarheidsverteller, hij is een Messias die naar de goddelijke leiding roept, hij schenkt een melaatse en een stomme beterschap en doet een dode tot leven weer tot leven komen, met de toestemming van Allah.
De geleerden hebben de verminking aan een van de ogen van de Dajjaal (in het Arabisch Mamsoha Messias) de aanleiding is geweest voor het geven van een dergelijke titel aan de Dajjaal. Ook hebben zij gezegd dat de Messias de aarde binnen 40 dagen zal vegen (mas-h), en van deze twee meningen is de eerste uitspraak het beste, dit omdat dit een basis heeft in de Soennah, te weten een hadith die overgeleverd is door Moesliem onder nr. 5221.

Annas Ibn maliek heeft gezegd: De boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: "Dajjaal heeft een oog waaraan hij blind is, tussen zijn ogen is het woord KAFIER (d.w.z ongelovige) geschreven.."Betekenis van het woord Dajjaal
********************************
Het stamwerkwoord "Dajjaala" betekent mengen. Het woord "Dajjaala" wordt gebruikt om het opzettelijk verdraaien en dubbelzinnig maken van dingen aan te duiden. De Dajjaal is degene die vaag spreekt over dingen, en er veel leugens aan toevoegt om op die manier de mensen te bedriegen.
Dajjaal is een man, met andere woorden, een van de zonen van Adam, met vele eigenschappen die in de ahadith overgeleverd zijn zodat de mensheid hem zal herkennen wanneer hij zal verschijnen. Via deze ahadith wil de boodschapper van Allah zijn Oemmah waarschuwen tegen zijn verderf, en hem geen kans geven om de mensen te misleiden. Dit is gedaan middels kennis die mensen kunnen vergaren door de overleveringen van de profeet te bestuderen.


Sommigen van zijn eigenschappen
********************************
Hij is een jongeman met een enigszins rode huid en krullend haar, hij zal niet lang zij, met een wijd voorhoofd, brede borstkas, en hij is blind aan zijn rechter oog, die over zijn wang hangt als een druif. Wat ook tot zijn eigenschappen behoort, is dat hij steriel is.

Abdoullah ibn Omar (Allah's welbehagen zij met vader en zoon) heeft gezegd: de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: "Tijdens mijn slaap, zag ik mijzelf (in een droom) en maakte de tawaf rond de ka'aba. Ik zag een man met een gebruinde huid en recht haar, die door twee mannen ondersteund werd, en er droop water van zijn hoofd. Ik zei:"Wie is dit?" Zij zeiden:"De zoon van Maryam." Ik keerde mij om en zag een dikke, blozende man met gekruld haar, die aan zijn rechteroog blind was; zijn oog zag eruit als een drijvende druif. Ik vroeg:"Wie is dit?" Zij zeiden: "De Dajjaal." Degene die het meest op hem lijkt is Ibn Qatan" Boekharie onder nr: 6508 "Ibn Qatan is een man uit de zonen van Al mostalieq uit Khoza'a"

Abdoullah ibn Omar (Allah's welbehagen zij met vader en zoon) verhaalt dat de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem), Dajjaal genoemd heeft toen hij bij een paar mensen zat, en hij zei: "Allah is niet blind, de nep-Messias is blind aan zijn rechter oog, het is net een drijvende druif." Boekharie onder nr: 3184

In een lange hadith die overgeleverd is door Annas ibn Sam'an (Allah's welbehagen zij met hem), zei hij: "Op een ochtend sprak de boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) over Dajjaal. Soms sprak hij over hem als hij onbelangrijk was, en het volgende moment beschreef hij hem zo angstaanjagend dat wij dachten dat hij zich verschool tussen de dadelbomen De Djajjaal zal een jonge man zijn met kort krullend haar en een drijvend oog. Hij is met 'Abd Al-Oezza ibn Qatan te vergelijken (qua uiterlijk)" Moesliem onder de nr: 5228

Anas ibn Malik (Allah's welbehagen zij met hem) zei:" De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) zei: "Er is nooit een profeet geweest die zijn mensen niet voor de eenogige leugenaar heeft gewaarschuwd. Waarlijk hij is eenogig en jullie Heer is niet eenogig. Tussen zijn ogen staat het woord KAFIER geschreven (ongelovige)" Boekharie nr: 6598
In een andere overlevering staat: "Tussen zijn ogen is Kaf, Fa, Ra (d.w.z. KAFIER) geschreven" Moesliem nr: 5219

In een hadith die overgeleverd is door Hodaifa staat: "Iedere gelovige zal in staat zijn om het te lezen, analfabeet en alfabeet" Moesliem nr.: 5663

Gebaseerd op de overduidelijke betekenis van deze hadith concluderen we dat wat er tussen zijn ogen geschreven staat, er echt letterlijk zal staan. Het feit dat de ene persoon het wel zal kunnen lezen en de andere niet, en dat analfabeten het kunnen lezen is niet problematisch, want dit is omdat Allah de gelovigen iets laat begrijpen wanneer ze ernaar kijken, zoals Hij dat wil, en wanneer Hij dat wil. Dus de gelovige zal dit door inzicht weten te waarnemen, zelfs al is hij analfabeet, en de ongelovige zal het niet kunnen zien, zelfs al kan gij lezen. Het is op dezelfde manier dat de gelovige bepaald bewijs kan zien wat de ongelovige niet ziet. Allah zal de gelovige in staat stellen om het te kunnen lezen, ondanks zijn analfabetisme, omdat op dat moment ook andere vreemde dingen aan de hand zullen zijn. (Fath al-Baari van Ibn Hajar al-Asqallaani, 13/100)

Een samenvattend antwoord op deze stelling, is dat Allah de Verhevene in staat is om alles te kunnen vervullen wat Hij de Verhevene wil. Zo zijn gelovigen in staat om wat tussen de ogen van Dajjaal te lezen ook als ze analfabeet zijn.
An-nawawi heeft gezegd: "Wat authentiek is, is dat geleerden ervan uitgaan dat dit geschrift tussen de ogen van de Dajjaal letterlijk is, en dat het om een echt geschreven woord gaat, dat Allah als teken, een uit vele tekenen, zal laten zien om het ongeloof en de leugens van deze Dajjaal te verklaren. Ook dient dit als bewijs voor iedere moslim, alfabeet of analfabeet, en dit bewijs zal worden bedekt voor degenen die de kant van de Dajjaal kiezen." Uitleg van Moesliem door An-nawawi (17/60)

Wat tot zijn eigenschappen behoort, leest men ook in de hadith die overgeleverd is door Fatima de dochter van Qays (Allah's welbehagen zij met haar) in het verhaal van Al Djassassa, waarin Tamiem Addaarie (Allahs welbehagen zij met hem) gezegd heeft: "Wij gingen vlug naar het klooster. Daar troffen wij een grote man aan met zijn handen aan de achterkant van zijn nek gebonden en met ijzeren schakels vastgeketend..." Moesliem 5235
De komst van de Dajjaal is een immens grote rampspoed, zo groot dat er geen enkele rampspoed tussen de periode vanaf de schepping van Adam (Allahs vrede zij met hem) was tot aan de Dag der opstanding, die groter is dan de rampspoed van Dajjaal.

Zoals Omar Ibn Hossayn (Allah's welbehagen zij met hem) overgeleverd heeft; Ik heb de boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) horen zeggen: "Tussen de schepping van Adam en de Dag der Opstanding is er geen ergere schepping dan de schepping van Dajjaal" Moesliem 5239

In een overlevering van Ahmed ibn Hicham ibn Amier Al ansarie, heeft hij gezegd; Ik heb de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) horen zeggen: "Tussen de schepping van Adam en de Dag der Opstanding is er geen andere rampspoed die groter is dan de rampspoed van Dajjaal" Ahmad 15831

Dat Dajjaal zonder nageslacht zal zijn, is gebaseerd op een hadith die overgeleverd is door Abie Sa'ied Al khodrie (Allah's welbehagen zij met hem) in zijn verhaal tussen hem en ibn Assayaad. Hij zei tegen Aboe Sa'ied: "Heb je de boodschapper van Allah (Allahs' vrede en genade zij met hem) niet horen zeggen dat hij (Dajjaal) geen nageslacht zal hebben? Hij zei:"Jawel" Moesliem 5209.


Wat noemenswaardig is, zijn de verschillende overleveringen die de ogen van Dajjaal beschrijven. In sommige overleveringen wordt de rechter oog beschreven als het blinde oog. In andere overleveringen is hetzelfde overgeleverd over het linker oog. Verschillende geleerden hebben deze overleveringen bestudeerd, en de rechter 'ieyaad heeft gezegd "dat beide ogen van Dajjaal verminkt zijn, omdat de overleveringen allemaal authentiek zijn. Het rechteroog zal het oog zijn waaraan hij blind is, en wat er verminkt (mamsooh) uit zal zien. Het linkeroog zal ook verminkt zijn, wat zich uit door een dik stuk huid dat over het oog heen hangt.
Beide ogen van Dajjaal zijn verminkt, waarbij de ene blind is en de andere verminkt. An-nawawi en al qorthobie hebben de uitspraak van de rechter 'ieyaad ondersteund.De plaats van afkomst van Dajjaal
***********************************
Dajjaal zal uit het oosten verschijnen, uit khoraassan, vanuit het midden van de joden van Asbahane. Hij zal over de aarde reizen, iedere stad zal hij binnen treden behalve Mekka en medina. Hij is niet in staat om erin te komen dit, omdat Mekka en Medina door de engelen beschermd worden.

In de hadith die overgeleverd is door Fatima ibn qays, heeft de profeet (Allahs' vrede en genade zij met hem) het volgende over Dajjaal gezegd: "Waarlijk hij is in de Syrische zee of de zee bij Jemen. Nee, in tegendeel, hij is in het Oosten, hij is in het Oosten, hij is in het Oosten" en hij wees naar het Oosten" Moesliem onder nr: 5228
Overgeleverd door Abou Bakr Assieddieq (Allah's welbehagen zij met hem) dat hij gezegd heeft: "De boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) verhaalde en hij zei: "De Dajjaal zal komen vanuit een plek in het Oosten, het wordt Khoeraasaan genoemd" Tiermidie 2163.
Al AlbaniŽ heeft deze hadith als authentiek geclassificeerd. (Sahih Al djami' Asaghier/ hadith nr: 3398)

Anas ibn Maliek (Allah's welbehagen zij met hem) heeft gezegd: "De boodschapper van Allah (Allahs vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: "Hij zal vanuit het midden van de joden van Asbahane komen, met hem zullen er 70.000 joodse volgelingen zijn die kronen dragen Ahmed 12865Plekken waar de Dajjaal niet zal komen
***************************************
Het is verboden voor de Dajjaal om Mekka of Medina binnen te gaan wanneer hij verschijnt aan het eind der tijden, omdat de Sahih hadith dit duidelijk aangeeft. Wat andere plekken betreft, hij zal ze een voor een betreden.

In de hadith van Fatima bint Qays (Moge Allah tevreden met haar zijn) wordt er vermeld;
"Hij zal zeggen; 'Ik heb bijna toestemming om te verschijnen. Dan zal ik verschijnen en over de aarde reizen in veertig dagen, en ik zal geen plaats onbetreden laten, behalve Mekka en Medina, waar ik niet wordt toegelaten want iedere keer dat ik het zal proberen zal er een Engels zijn met een getrokken zwaard in zijn hand, die me weerhoudt van het betreden daarvan. Bij elke ingang zullen er Engelen zijn die ze verdedigen.' (Sahih Moesliem, nummer 5228)

Het is ook overgeleverd dat de Dajjaal de Moskee van Sinai en de Masjid al Aqsaa niet zal betreden. Imaam Ahmed (zie nummer 22572) vertelde dat Junaadah ibn Umayyah al Azdi zei; "Ik liep naar een man toe die onder de Metgezellen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) leefde en zei hem; 'vertel me een hadith die je van de Boodschapper van Allah hoorde over de Dajjaal.' Hij noemde de hadith en zei 'Hij zal 40 dagen onder jullie blijven, en tijdens die periode zal hij naar elke plek op aarde gaan behalve 4 moskeeŽn; Masjid Al Haraam (Mekka), de moskee in Medina, de moskee in Sinai, en Masjid al Aqsaa (Al qods)'"


De volgelingen van de Dajjaal
******************************
Het merendeel van de volgelingen van de Dajjaal zal bestaan uit Joden, Perzen, Turken en een mengeling van andere mensen, grotendeels bestaande uit Bedouinen en vrouwen.

Moesliem vertelt in zijn Sahih (5237) dat Anas ibn Maalik (Moge Allahs welbehagen zij met hem) dat de Boodschapper van Allah (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) zei; 'De volgelingen van de Dajjaal zullen onder andere bestaan uit 70.000 Joden van Isfahaan, gekleed in zware gestreepte gewaden.'". Volgend een andere versie van Imaam Ahmad staat er; "70.000 Joden die kronen dragen" (hadith no. 12865).

Volgend de hadith van Abu Bakr, met betrekking tot het bovenstaande, vinden we de volgende uitspraak; "Hij zal gevolgd worden door mensen die gezichten hebben als verbrande schilden." (Zie Tiermidie, nummer 2136).
Wat betreft de Bedouinen als volgelingen van de Dajjaal, dit is omdat veel van hen onwetendend zijn. Wat betreft vrouwen, zij zullen hem sneller volgen omdat zij eerder overgehaald en beÔnvloed kunnen worden, en omdat veel van hen onwetend zijn. Ibn 'Omar heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei; "De Dajjaal zal naar de vijver bij Marriqanaat gaan (een vallei in Medina) en de meeste die hem zullen benaderen zullen vrouwen zijn, totdat een man naar zijn schoonmoeder, zijn moeder, zijn dochter, zijn zus en zijn tante zal komen en ze vast zal binden uit angst dat ze naar hem toe gaan" (Overgeleverd door Ahmed, no. 5099)


De Fitnah van de Dajjaal
************************
De fitnah van de Dajjaal zal de grootste fitnah zijn vanaf het moment dat Allah Adam maakte tot het laatste Uur. Dit zal zo zijn omdat Allah hem grote wonderen meegeeft die het verstand van mensen zal laten duizelen.
Het is overgeleverd dat hij een paradijs en een hel bij zich zal hebben, maar zijn paradijs zal zijn hel zijn en zijn hel zal zijn paradijs zijn. Hij zal rivieren van water en bergen van brood met zich brengen. Hij zal de lucht bevelen om regen neer te zenden, en het zal dan regenen. Hij zal de aarde bevelen om begroeiing van allerlei soorten voort te brengen en ook dit zal gebeuren. De schatten van de aarde zullen hem volgen, en hij zal razendsnel rondreizen, zoals de wolken die worden voortgejaagd door de wind. Ook zal hij andere soortgelijke verschijnselen vertonen. Dit wordt allemaal genoemd in de sahih ahadith van Moesliem.

Hoedhayfah (Moge Allahs welbehagen zij met hem) zei dat de Profeet (vrede zij met hem) "De Dajjaal zal slechts met een oog kunnen zien, hij zal blind zijn in zijn linker oog, en hij zal dik haar hebben. Hij zal een paradijs en een hel bij zich hebben, maar zijn paradijs zal een Hel zijn en zijn Hel zal een paradijs zijn" (Moesliem, nummer 5222)

Moesliem heeft ook overgeleverd dat Hoedhayfah (Moge Allahs welbehagen zij met hem) zei; "De Boodschapper van Allah (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei; 'Ik weet wat de Dajjaal met zich mee zal brengen; hij zal twee stromende rivieren brengen. De ene zal er duidelijk uitzien als water en de andere zal eruit zien als een allesverwoestende brand. Als een van jullie dit ziet, laat hem dan de rivier kiezen die op het vuur lijkt, en laat hem zijn hoofd buigen om er van te drinken, want het zal koel water zijn.'" (Narrated by Muslim, no. 5223)

In de hadith van al-Nawwaas ibn Sam'aan over de Dajjaal, is er overgeleverd dat de metgezellen zeiden; "O Boodschapper van Allah, hoe lang zal hij op aarde blijven?" Hij zei "Veertig dagen; een dag zal zoals een jaar zijn, een dag zoals een maand, een dag zoals een week, en de rest zal als normale dagen zijn." Zij zeiden; "Hoe snel zal hij door de aarde heen reizen?" Hij zei; " Zoals de wolken die door de wind voortgedreven worden. Hij zal naar enkele mensen komen en ze bijeenroepen, en zij zullen hem geloven en met hem praten. Dan zal hij de hemel bevelen om regen neer te zenden, en de aarde om vegetatie voort te brengen, en hun vee zal 's avonds terugkomen met stevige dijen en hun uiers vol met melk, en hun buiken zullen strak staan. Dan zal hij andere mensen bijeenroepen, maar zij zullen hem wegsturen. Dus hij vertaal hen en zij zullen moeilijkheden krijgen, zonder dat zij rijkdom zullen bezitten. Hij zal langs ruines komen en hij zal zeggen; 'Breng je schatten voort!' - en de schatten zullen hem volgen als een zwerm bijen. Dan zal hij een jongeman roepen and hij zal hem doormidden hakken met zijn zwaard. Dan zal hij (de twee stukken van elkaar afkrijgen) met de afstand van het punt waar een boogschutter staat, tot zijn doel. Dan zal hij hem roepen, en de jongeman zal hem benaderen met een glimlach, en een stralend gezicht (Overgeleverd door Moesliem, 5228)


Al-Boekharie levert over dat Abou Sa'id al Khoedrie (Moge Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd dat de man die de Dajjaal zal noemen (zie boven) een van de beste mensen zal zijn uit het dorp van de Profeet (Vrede en zegeningen zij met hem), die naar de Dajjaal zal gaan. En hij zal tegen de Dajjaal zeggen; "Ik getuig dat jij de Dajjaal bent over wie de Boodschapper van Allah (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) ons verteld heeft". De Dajjaal zal tegen de mensen zeggen; "Wat denken jullie? Als ik hem doodt en hem vervolgens weer tot leven breng, zullen jullie dan nog twijfelen?" Zij zullen met "Nee!" antwoorden. Dus hij vermoordt hem, en hij wekt hem weer op uit de dood. Dan zal de gelovige man zeggen; "Bij Allah, ik ben nooit zekerder van jou geweest dan dat ik vandaag ben." De Dajjaal zal hem willen vermoorden, maar het zal hem niet worden toegestaan. (Al-Boekharie, nummer 6599)

Volgens de hadith van Oemaamah Al Baahili (Moge Allah tevreden met hem zijn), zei de Profeet over de Dajjaal; "Een deel van zijn fitnah zal ontstaan omdat hij tegen een Bedouin zal zeggen 'Denk je dat als ik je vader en moeder weer tot leven wek, dat je dan zal getuigen dat ik je heer ben?' De man zal 'Ja' zeggen. Dus twee Satans zullen verschijnen in het beeld van zijn vader en moeder, en zij zullen zegen 'O, mijn zoon, volg hem want hij is jouw heer'" (Overgeleverd door Ibn Maadjah, nummer 4067. Authentiek geclassificeerd door Al-Albaani, in Sahih al Jaami' al Saghir, hadith 7752).


Bescherming tegen de Fitnah van de Dajjaal
*******************************************
De Boodschapper van Allah (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft zijn Oemmah manieren geleerd om zichzelf te kunnen beschermen tegen de fitnah van de nep-messias (Al-Masih Ad-Dajjaal). Hij heeft zijn Oemmah op een duidelijk en recht pad achtergelaten, en niemand wijkt daarvan af, behalve degene die verdoemd is. Hij heeft niks goeds onbesproken gelaten jegens zijn Oemmah, en hij heeft geen slecht ding onbesproken gelaten en er tegen gewaarschuwd. Een van de dingen waarvoor hij ons gewaarschuwd heeft was de Fitnah van de Dajjaal, omdat het de grootste fitnah zal zijn die de Oemmah zal moeten ondergaan tot het Laatste Uur. Elke Profeet heeft zijn Oemmah gewaarschuwd tegen de eenogige Dajjaal, maar Mohammed (Vrede zij met hem) was de enige die aanzienlijk meer over hem heeft verteld. Allah heeft vele van de kenmerken van de Dajjaal aan hem geopenbaard zodat hij de Oemmah kon waarschuwen. De Dajjaal zal ongetwijfeld opduiken vanuit het midden van deze Oemmah, omdat dit de laatste Oemmah is, en Mohammed (Vrede en zegeningen zij met hem) is de zegel van de profeten. Hierna zullen er enkele Profetische adviezen volgen die de Uitverkoren Profeet (Vrede zij met hem) aan zijn Oemmah heeft voorgelegd zodat de Oemmah beschermd wordt tegen deze machtige fitnah, waartegen we toevlucht en redding bij Allah zoeken.


1. Het vasthouden aan Islam, het hebben van een rechtzinnig geloof en het leren van de Namen en Meest Schone Eigenschappen van Allah die niet gedeeld worden door wie dan ook is een van de adviezen. Een persoon zou moeten weten dat de Dajjaal een mens zal zijn die zal eten en drinken, en dat Allah daar ver boven staat; De Dajjaal zal eenogig zijn terwijl Allah dat niet is. Niemand kan zijn Heer zijn totdat de dood tot hem komt, maar de Dajjaal kan gezien worden door alle mensen, zowel gelovigen als ongelovigen, wanneer hij zal verschijnen.

2. Het toevlucht zoeken bij Allah tegen de Fitnah van de Dajjaal, vooral in het gebed. Dit wordt overgeleverd in Sahih ahadith, zoals de hadith overgeleverd door de moeder van de gelovigen, Aa'ishah (Moge Allah tevreden met haar zijn), de vrouw van de Profeet (Vrede en zegeningen zij met hem). Zij zei dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem in zijn salaah altijd smeekte; "Allaahoemma ienni a'oodhoe bika mien 'adaab al-qabrie, wa a'oodhoe bika mien fitnatie Al-maseeh Dajjaal, wa a'oodhoe bieka mien fitnat il-mahyaa wa fitnat l-mamaat. Allaahumma inni a'oodhoe bieka min al-ma'tham wa'l-maghram (O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen de bestraffing in het graf, ik zoek toevlucht bij U tegen de fitnah van de Dajjaal, en ik zoek toevlucht bij U tegen de test in dit leven en bij de dood. O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen zondes en schulden.)" (Overgeleverd in Sahih Al-Boekharie, nummer 789). Moesliem heeft overgeleverd dat Aboe Hoerayrah (Moge Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd; "De Boodschapper van Allah (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei;'Wanneer iemand van jullie de Tashahhoed zegt, laat hem dan toevlucht zoeken bij Allah tegen vier dingen. Zeg; "Allaahumma ienni a'oodhoe bieka mien 'adhaabie djahannam wa mien 'adhaabie al-qabrie wa mien fitnatie l-mahyaa wa'l-mamaat wa mien sharrie fitnatie Al-maseehie Dajjaal" (O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen de bestraffing in van de Hel, tegen de bestraffing in het graf. tegen de testen in dit leven en bij de dood, en tegen het kwaad en de fitnah van de Dajjaal)'" (Overgeleverd door Moesliem, nummer 924)

3. Het uit het hoofd leren van Soerat Al-Kahf. De Profeet (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft ons bevolen om de openingsverzen van Soerat Al-Kahf te reciteren tegen de Dajjaal. Volgens sommige overlevering betreft het (ook) de laatste verzen van de Soerah. Dit betekent dus dat het gaat om het reciteren van de eerste tien of de laatste tien aya's. Een van de ahadith waarin dit besproken wordt is de lange hadith, overgeleverd door Moesliem van al-Nawwaas ibn Sam'aan, waarin er wordt gezegd; "Degene van jullie die hem zien (De Dajjaal), laat hem de openingsverzen van Soerat al-Kahf reciteren" (Moesliem 5228). In Moesliem nummer 1342 wordt er overgeleverd dat Aboe Dardaa' heeft gezegd dat de Profeet (Vrede zij met hem) heeft verteld; "Degene die de eerste tien ayat onthoudt van het begin van Soerat al Kahf, zal beschermd worden door de Dajjaal". Dit houdt in dat hij beschermd word tegen zijn Fitnah. Moesliem zegt ook dat "Shoe'bah zei dat het ging om "het einde van Al-Kahf", terwijl Hammaam zei dat het om het begin ging."
Al Nawawai zei hierover; "De reden voor dit verschil is omdat aan het begin van deze Soerah veel wonderen en Tekenen staan, en degene die hierover nadenkt zal niet bedrogen worden door de fitnah van de Dajjaal. En op het einde van de Soerah zegt Allah (vertaling van de betekenis); Denken degenen die niet geloven, dat zij Mijn dienaren naast Mij tot beschermers (awliyaa', heren) kunnen nemen?' (Al Kahf, 18:102)" (Al-Nawawi zegt dit in Sharh Sahih Moesliem, 6/93)

Dit is een van de speciale kenmerken van Soerat al-Kahf. Er zijn ahadith die het aanbevelen om deze Soerat te lezen, vooral op vrijdag. Al Haakim heeft overgeleverd dat de Profeet (Vrede en zegeningen zij met hem) zei; "Degene die Soerat al-Kahf op vrijdag reciteert, zal een licht voor zichzelf hebben van de ene vrijdag tot de volgende." (al-Moestadrak, 2/368. Sahih geclassificeerd door al-Albaani, in Sahih al Djaami' al-Saghir, hadith 6346)
Ongetwijfeld is Soerat al-Kahf van groot belang, gevuld met grootse ayaat, zoals het verhaal van de Mensen van de Grot, het verhaal van Moesa (Vrede zij met hem) en al-Khidr, het verhaal van Dhoel-Qarnayn en de dam die hij bouwde om Ya'jooj en Ma'jooj tegen te houden. Ook bevat het bewijs voor de wederopstanding, en het vertelt over het blazen van de Trompet, en de uitleg over degenen wiens daden het meest verloren gaan, wie degenen zijn die denken dat ze leiding ontvangen, terwijl ze in werkelijkheid misleidt en blind zijn. Elke Moesliem zou moeten streven om deze soera te lezen, te onthouden, en om het vaak te herhalen, vooral op de beste dag waarop de zon opkomt; de vrijdag.Vluchten van de Dajjaal en ver wegblijven van hem.
**************************************************
De beste manier is om in Mekka of Medina te wonen, of andere plekken die de Dajjaal niet zal betreden. Wanneer de Dajjaal opdoemt, zouden de Moslims ver weg van hem moeten blijven, vanwege de verwarring die hij veroorzaakt en de machtige wonderen die hij zal vertonen, die Allah via hem zal laten verrichten, om zo de mensheid te testen. Een man zal naar de Dajjaal komen, terwijl hij denkt dat hij een sterk geloof heeft, en hij zal omslaan en de Dajjaal gaan volgen. We smeken Allah om ons en alle andere Moslims bescherming te geven tegen deze fitnah.
Imaam Ahmad (nummer 19118), Aboe Dawoed (3762) en Al-Haakim (4/31) hebben overgeleverd dat Imraan ibn Hoesayn (Moge Allahs welbehagen zij met hem) de Profeet (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft horen zeggen; "Degene die iets hoort over de Dajjaal, laat hem ver weg blijven van hem, want een man zal hem benaderen, en zal aannemen dat hij de waarheid spreekt vanwege de grote wonderen waarmee hij gezonden is."


De dood van de Dajjaal
***********************
De Dajjaal zal sterven voor het aangezicht van de Messais Jezus de zoon van Mariam (Vrede zij met hem), zoals wordt vermeld in de Sahih ahadith over dit onderwerp.
De Dajjaal zal op aarde verschijnen en hij zal vele volgelingen verzamelingen, waarbij hij zijn fitnah op alle plekken zal verspreiden. Niemand zal aan zijn fitnah ontkomen, behalve een klein deel van de gelovigen. Op dit moment zal Jezus de zoon van Mariam (Vrede zij met hem) afdalen bij de minaret aan de Oostkant van Damascus, en de gelovige dienaren van Allah zullen zich om hem heen verzamelen. Hij zal ze naar de Dajjaal leiden, die op het moment dat 'Isa (Vrede zij met hem) neerdaalde op weg was naar Bayt al-Maqdis (In Jeruzalem). 'Isa zal hem achterhalen en hun ontmoeting vind plaats bij de Poort van Loedd (Lod), een plek in Palestina vlakbij Bayt al-Maqdis. Wanneer de Dajjaal hem ziet zal hij smelten zoals het zout smelt in water, maar 'Isa (Vrede zij met hem) zal tegen hem zeggen; 'Ik heb een zaak met jou af te handelen, en je zal me niet ontkomen.' Dan zal hij hem inhalen en doden met zijn speer, Zijn volgelingen zullen vluchten, en worden achtervolgd door de Moslims, die hen zullen doden. Bomen en stenen zullen zeggen "O Moslim, O dienaar van Allah, er is een Jood achter me - kom hier en dood hem!", behalve de gharqad, want dit is een boom van de Joden.


Er volgend nog enkele ahadith wat betreft de dood van de Dajjaal en zijn volgelingen;

Moesliem (Zie nummer 5233) levert over dat Abdoellah ibn 'Omar (Moge Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd; "De Boodschapper van Allah (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd; 'De Dajjaal zal opdoemen in mijn Oemmah en hij zal veertig () blijven. Dan zal Allah zijn dienaar Jezus de zoon van Mariam, die enigszins lijkt op 'Oerwah ibn Mas'ood, en hij zal hem achtervolgen en doden'"

Imaam Ahmad (nummer 14290) en Tiermidie (nummer 2170) hebben overgeleverd dat Majma ibn Jaariyah al Ansaari (Moge Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd "Ik hoorde de Boodschapper van Allah (Vrede zij met hem) zeggen; 'De zoon van Maryam zal de Dajjaal vermoorden bij de Poort van Loedd'"
Moesliem (in nummer 5228) levert een lange hadith over van al-Nawwaas ibn Sam'aan (Moge Allahs welbehagen zij met hem) over de Dajjaal, waarin het verhaal van de afdaling van 'Isa en de moord op de Dajjaal aan bod komen. In deze hadith verteld de Profeet (Vrede en zegeningen zij met hem); "Elke kaafir die de geur van 'Isa ruikt zal sterven, en zijn geur zal zich uitstrekken tot zover zijn blikveld reikt. Hij zal dan de Dajjaal zoeken en hij zal hem vinden en doden bij de Poort van Ludd."
Imaam Ahmad heeft overgeleverd dat Jaabir ibn Abdullah (Moge Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd; "De Boodschapper van Allah (Vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd; 'De Dajjaal zal opduiken op het moment wanneer religieuze binding laag is en de kennis schaars zal zijn. Dan zal Jezus de zoon van Mariam afdalen vlak voor zonsopgang, en hij zal mensen verzamelen door te zeggen "O mensen, wat weerhoudt jullie ervan om tegen deze leugenaar te vechten?" Zij zullen zeggen "Deze man is een Djinn", en dan zullen zij op weg gaan. Wanneer zij Jezus de zoon van Mariam bereiken zal het tijd zijn voor het gebed, en de Iqqamah zal gedaan worden, en het zal tot hem ('Isa) gezegd worden; "Stap naar voren, en leid het gebed, O Geest van Allah." Hij zal zeggen "Laat jullie Imaam naar voren stappen en het gebed leiden." Wanneer zij klaar zijn met het bidden van Fajr zullen zij naar buiten gaan en de daar de Dajjaal vinden, en wanneer zij de leugenaar zijn, zal hij in zout gaan oplossen, zoals zout in water oplost. 'Isa zal hem benaderen en hem doden. Zelfs de bomen en de stenen zullen roepen "O Geest van Allah, hier is een Jood!", en geen enkele van de volgelingen van de Dajjaal zal overblijven, zij zullen allen gedood worden.'" (Hadith nummer 14426).

Wanneer hij (Moge Allah hem vervloeken) gedood wordt, breekt daarmee het einde van zijn grote fitnah aan. Allah zal degenen die hun geloof hebben behouden redden van zijn kwaad en van het kwaad van zijn volgelingen, voor de ogen van de Geest en het Woord van Allah, Jezus de zoon van Mariam (vrede zij met hem), en zijn gelovige volgelingen. Alle lof en zegeningen zij Allah.

Enter supporting content here