Make your own free website on Tripod.com
De Wonderbaarlijke QOR'AAN | De bijdrage van Moslims | Qoraan en de wolken
Wetenschap

allahakbar.gif

Hadith:
*******
Aboe Abd ar-Rahman Abdallah ibn Masoed (Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem) en hij is de waarheids getrouwe, degene die geloofd wordt heeft gezegd:

De schepping van ieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een levenskiem, daarna is hij even lang een klonter(1), daarna is hij even lang een klompje vlees; dan wordt er een engel naar hem gestuurd die hem de levensadem inblaast en die belast is met een opdracht ten aanzien van vier zaken:
het opschrijven van zijn levensonderhoud(2), zijn levenstijd, zijn daden en of hij gelukkig of ongelukkig zal worden. Bij Allah, buiten Wie er geen god is, één van jullie zal werkelijk het soort daden doen van de mensen die naar het paradijs gaan, totdat de afstand tussen hem en het paradijs nog maar een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is en hij handelt als iemand die naar de hel gaat en daar zal hij terechtkomen. En één van jullie zal het soort daden doen van de mensen die naar de hel gaan, totdat de afstand tussen hem en de hel nog maar een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is en hij handelt als iemand die naar het paradijs gaat en daar zal hij terechtkomen." Overgeleverd door Bochari en Moslim

1. klonter iest dat hangt. De bevruchte eicel zet zich vast aan de wand van de baarmoeder.
2. Levensonderhoud: Rizq dagelijkse brood, lot etc.

No Copyright 1422 / 2001