Make your own free website on Tripod.com
Anasheed | Qor'aan
Audio

allahakbar.gif

Hadith:
*********
In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

Volgens Aboe Hoerayra (Allah's welbehagen zij met hem) heeft de de boodschapper van Allah ( Allah's zegen en vrede zij met hem) gezegd:

'Wie in deze wereld een gelovige van een zorg verlost, zal door Allah op de Dag des Oordeels van een van zijn zorgen verlost worden. Hij die het lot van iemand die hulp nodig heeft, verlicht, diens lot zal door Allah in deze wereld en de wereld hierna verlicht worden. Hij die een moslim beschermt, zal door Allah in deze wereld en de wereld hierna beschermd worden. Allah
zal Zijn dienaar net zolang helpen als de dienaar zijn broeder helpt. Hij die een weg volgt om aldus kennis te vergaren, voor hem zal Allah de weg naar het paradijs gemakkelijk maken. Steeds wanneer de mensen in een van de huizen van Allah te samen komen, het boek van Allah reciteren en het gezamenlijk bestuderen, zal innerlijke vrede op hen neerdalen, zal genade
over hun omringen en zal Allah over hen spreken met degenen die bij Hem zijn. Hij die door zijn daden wordt tegenhouden 1, zal door zijn goede afkomst niet vooruitgeholpen worden'.

Overgeleverd door Moesliem

No Copyright 1422 / 2001